Polityka prywatności

Polityka cookies
Omega Financial Key sp. z o.o.

Dzisiaj:  Friday  24-03-2017 05:07:37ABC Komputera
Kurs pozwala poznać budowę komputera,jego poszczególne podzespoły,montaż i demontaż części,diagnostykę komputera
Czas trwania kursu
12 godzin
Koszt 480zł
Praca z Internetem
Kurs pozwala na nabycie umiejętności obsługi internetu,wykorzystywania sieci do celów niezbędnych w codziennym życiu.
Czas trwania kursu
10 godzin
Koszt 420zł
Środowisko Windows
Poznajemy środowisko windows, jego możliwości , ustawienia, sterowanie jak również zalety.
Czas trwania kursu
10 godzin
Koszt 400zł
Microsoft Word – edytor tekstu
Edycja tekstów jest nieodzowną umiejetnością.I ty możesz ją nabyć.
Czas trwania kursu
10 godzin
koszt 400zł
Microsoft Excel – arkusz kalkulacyjny Czas trwania kursu
10godzin
Koszt 400zł
Microsoft Powerpoint
Power Point to doskonałe narzędzie do różnego rodzaju prezentacji.
Czas trwania kursu
10godzin
Koszt 380zł
Księgowość - Symfonia finanse i księgowość podstawy Czas trwania kursu: 20 godzin
Koszt 980zł
Podstawy programowania PHP
Podstawowy kurs jezyka HTML oraz PHP ww wspólpracy z MSQl bazą danych.
Czas trwania kursu:
20 godzin
koszt 980 zł
Podstawy programowania HTML
Podstawowy kurs jezyka HTML do tworzenia stron internetowych.
Czas trwania kursu:
10 godzin
koszt 580 zł


Celem w/w szkoleń jest zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności w zakresie podanym w zakładce SZKOLENIA z wykorzystaniem programów związanych z tematem szkolenia.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).

O nas Strefa klienta Polityka prywatności Polityka cookies Numizmaty


www.omegafk.pl
(C) 1997 All rights reserved.


Adres Rejestrowy
Omega Financial Key sp. z o. o.
81-372 Gdynia
ul. Świętojańska 38/13
NIP 5862298945
REGON 362095017